Infolinka 608 667 734
Po - Pá: 8:00 - 16:00
Zanechat
Kontakt nebo Poptávku
 

Rozúčtování vody a tepla Díky chytrým vodoměrům a měřičům tepla provádíme rozúčtování za cenu 10,- kč za měřidlo.

V rámci této ceny je obsažena podpora při práci s daty. Aplikace Goliash vám tedy může usnadnit kompletní agendu s měřiči energie. Kdykoliv v reálném čase nabídneme odečet, detekci úniků a jiných poruch a export dat pro uživatele i správce.

 

Rozúčtování energií (vody a tepla)

APLIKACE GOLIASH

Podklady potřebné pro rozúčtování nákladů na teplo a ohřev teplé vody

Provádíme rozúčtování pro studenou a teplou vodu (SV a TUV), poměrové rozdělovače topných nákladů (RTN/ITN/EITN) a kompaktní měřiče tepla (KMT).

Při rozúčtování postupujeme podle vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, v platném znění, aby finální výstup vyhovoval právním předpisům. Pokud by se z jakéhokoliv důvodu chtěl zákazník odchýlit od tohoto zákonného postupu, je třeba, aby dopředu oznámil, v jakém rozsahu a z jakých důvodů tak činí. Předchozího souhlasu zhotovitele je třeba také v případě, kdy pro daný objekt nejsou shromažďovány všechny podklady nezbytné pro vypracování zákonného rozúčtování.

V domech s centrálním vytápěním napojeným na objektovou předávací stanici s přípravou teplé vody je nutné předat:

 • fakturu dodavatele tepla za celé zúčtovací období s uvedením minimálně:
  • množství dodaného tepla
  • množství studené vody dodané pro ohřev TUV
  • ceny za 1 GJ
  • celkové ceny za dodané teplo
  • optimálně náměry dodávky studené vody pro ohřev TUV a tepla (odečet kalorimetru v OPS) mimo otopné období (za měsíce červen, červenec a srpen)
 • fakturu dodavatele studené vody s uvedením:
  • množství dodané studené vody do objektu
  • ceny za vodné a stočné za celé zúčtovací období
  • ceny vodného a stočného za 1 m3
 • údaj o dohodnutém poměru základní složky a spotřební složky
  • v rozpětí 30 – 50 % základní složky pro vytápění
 • soupis jednotek a jejich vytápěnou podlahovou plochu,
  • minimálně v součtu za celou bytovou jednotku
  • optimálně za každou vytápěnou místnost zvlášť
 • náměry RTN/ITN/EITN před instalací dálkově odečítaných měřičů
  • minimálně s uvedením, ke které bytové jednotce přináleží
  • optimálně pak s uvedením, ke které vytápěné podlahové ploše v rámci jednotky přináleží
 • náměry TUV před instalací dálkově odečítaných měřičů
  • k 1. dni zúčtovacího období a k poslednímu dni zúčtovacího období, kdy byly instalovány dálkově odečítané měřiče
  • Náměry KMT před instalací dálkově odečítaných měřičů k 1. dni zúčtovacího období a k poslednímu dni zúčtovacího období, kdy byly instalovány dálkově odečítané měřiče

Každá jednotka, na kterou mají být náklady rozúčtovány, musí být očíslovaná a toto číslování musí odpovídat bytové jednotce v systému Goliash, kde jsou osazeny měřiče s dálkovým odečtem. Pokud dům obsahuje i vytápěný nebytový prostor, je třeba specifikovat, o jaký druh nebytového prostoru se jedná (sklad, kancelář, zdravotní středisko, mateřská škola, prodejna, učebna, tělocvična, dílna). Předpokladem je vyhotovení a předání platného montážního protokolu.

Pokud je z objektové předávací stanice připravováno teplo a teplá voda pro více objektů tvořících samostatné zúčtovací jednotky (např. samostatná SVJ napojená na společný výměník), je nutné znát výše uvedené údaje pro každou z těchto zúčtovacích jednotek, a to bez ohledu na to, zda se rozúčtování připravuje pro všechny odběratele (ve všech zúčtovacích jednotkách), nebo jen jejich část. V případě, kdy tyto objekty napojené na OPS nejsou podmínkami pro dodávku tepla/TUV identické (například z důvodu jiné podlahové plochy, jeden z nich je uprostřed budovy, druhý na jejím konci a dochází tak k nestejnému ochlazování stěn), vyhrazuje si dodavatel právo vyžádat si dodatečné podklady pro rozúčtování.

Jestliže je otopná soustava vybavena jakýmikoliv dalšími podružnými měřiči, ať už pro dodávku tepla nebo teplé vody, je doporučeno údaje z těchto měřičů přidat k podkladům pro rozúčtování.

Došlo-li v jakékoliv bytové jednotce v průběhu roku ke změně uživatele, je třeba k podkladům pro rozúčtování přiložit předávací protokol zachycující stav energií (všech idikátorů, SV a TUV) k datu změny uživatele bytu; v opačném případě se má vždy za to, že byt po celou dobu trvání zúčtovacího období obývá stejný uživatel.


Chtěli byste se dozvědět více? Zanechte nám váš kontakt, nebo volejte 608 66 77 34.Zajímalo by vás více?Budeme rádi za váš kontakt. Preferujeme osobní setkání.

Poptávkový formulář

Jednáte za společenství vlastníků jednotek?
Poznámka

Zde můžete přidat váš dotaz nebo např. počet kusů produktů na které vám máme připravit nabídku.

Spolehlivá řešení s.r.o. zpracuje váši poptávku jako svůj oprávněný zájem. Dotaz případně celou konverzaci smažeme do 30 dnů. Na zpracování se podílí také IoT Elements s.r.o. IČO: 09122958.

Děkuji Vám za poptávku.Vaši poptávku se nepodařilo odeslat, zkuste to později.
 

Reference

Rádi poskytneme reference stavebních činností, které jsme našim zákazníkům vytvořili například v lokalitách: Praha, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Ostrava, Liberec atd.